Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot
1. Zgodnie z regulaminem naszego sklepu oraz obowiązującymi przepisami możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić towar bez podania przyczyny. Jako Konsument ponosisz odpowiedzialność na zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt/produkty, poinformuj nas drogą mailową: sklep@mukko.pl o zamiarze zwrotu, a następnie wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij je na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

MUKKO Paulina Kwiecień
ul. Rapackiego 8D/9
26-600 Radom

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz dowód sprzedaży lub fakturę.
Prosimy o staranne zapakowanie zwracanych produktów, w sposób który zabezpieczy je przez uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi i będzie odesłany na koszt Konsumenta. 

2. Jako Sprzedawca zobowiązujemy się, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru, do zwrotu wszystkich dokonanych płatności (poza wszelkimi kosztami dostarczenia Towaru). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu pieniędzy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: świadczenia Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb:

  • prawu zwrotu nie podlegają wszystkie Towary wykonane na zamówienie: ramy, dekoracje, w tym oświetlenie, napisy i litery 3D, obrazy canvas, obrazy na płycie dibond, szkle akrylowym oraz na drewnie, a także wszystkie produkty personalizowane o innej specyfikacji niż ta dostępna na stronie sklepu www.mukko.pl

Jak dokonać zwrotu?
Jeśli nie minął termin 14 dni wyślij maila na nasz adres sklep@mukko.pl z informacją o zamiarze zwrotu produktu/produktów. W tytule wiadomość wpisz "Zwrot zamówienia nr ...", a w treści maila poinformuj nas, które produkty z zamówienia zwracasz.
Następnie wydrukuj i wypełnij formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dołącz go do zwracanego produktu/produktów. Formularz zwrotu do pobrania.

Starannie zapakowaną przesyłkę wyślij na adres:
MUKKO Paulina Kwiecień
ul. Rapackiego 8D/9
26-600 Radom

Produkty personalizowane i wykonane na zamówienie (ramy, dekoracje w tym oświetlenie, napisy i litery 3D, obrazy canvas, obrazy na płycie dibond, obrazy na szkle akrylowym, obrazy na drewnie) nie mogą zostać zwrócone.

 

Reklamacja w przypadku Konsumentów
1. Jeżeli produkt/produkty mają wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 (trzydzieści) dni od otrzymania Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacji, powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu/produktów (kopia faktury, dowodu sprzedaży lub potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być przesłana pisemnie na adres MUKKO Paulina Kwiecień, Rapackiego 8D/9, 26-600 Radom lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mukko.pl z dopiskiem "Reklamacja do zamówienia nr...".

3. Jako Sprzedawca zobowiązujemy się do ustosunkowania się do reklamacji Konsumenta oraz powiadomieniu go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany produkt/produkty na pełnowartościowy Towar lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt/produkty wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odeślemy pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 

Reklamacja w przypadku podmiotów nie będących konsumentami
1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 (siedem) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zamówionego produktu/produktów.

2. Reklamacja powinna określić przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy, a także numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci opłatę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad Towarów, Kupujący zobowiązany do zwrócenia Sprzedającemu wadliwego produktu/produktów na adres: MUKKO Paulina Kwiecień, Rapackiego 8D/9, 26-600 Radom. W zamian Sprzedający dostarczy Kupującemu Towar pozbawiony wad fizycznych i prawych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu. W przypadku, gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie będzie możliwe, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność za zwrócony produkt/produkty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl